Connectief Therapiecentrum

welbevinden, evenwicht, groei, ondersteuning, begeleiding, complementariteit, energetisch werk, bewustwording, veerkracht, autogene geneeskracht

Ons verhaal

Historiek van Open Therapeuticum Leuven

In 2002 kreeg de zoon van onze Algemeen Coördinator Annemie Schueremans een zwaar verkeersongeluk. Hij lag acht weken in coma en leerde daarna terug lopen, spreken, eten, enz. Zijn revalidatie, waarvan o.a. ook kinesitherapie en logopedie deel uitmaakten, was een proces van lange adem. Na meer dan zes maanden revalideren wou hij er gewoon weer bijhoren, en wou hij terug naar zijn vroegere school, maar ondanks intensieve hulp lukte dit amper.

Zijn medische verhaal was heel goed geregeld. Terug volwaardig re-integreren in de maatschappij, de vervolgstap nemen, was alles behalve evident. De veelheid van verschillende diensten vormde een ingewikkeld kluwen. Eenmaal thuis begon het echte leertraject pas.

Na een dergelijke ervaring komen jongeren en volwassenen vaak in een leegte terecht.

Vanuit die nood richtte Annemie Open Therapeuticum Leuven op. Sinds 2004 bouwde OTL een specifieke expertise op in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met NAH die ondermeer kampen met (dreigende) schooluitval of met een moeilijke instap op de arbeidsmarkt.

Ook jongeren met chronische aandoeningen (zoals bijvoorbeeld een eetstoornis of ADHD) die op zoek zijn naar algemene of doelgerichte ondersteuning, kunnen worden opgevolgd binnen OTL.

Open Therapeuticum Leuven begeleidt cliënten naar een volwaardige maatschappelijke integratie via het optimaliseren van het aanwezige potentieel. Zo stimuleren we hun autonomie op verschillende levensdomeinen: onderwijs, wonen, werken, vrije tijd, algemeen dagelijks leven, enz.

Vraag een intake

Intakes zijn voorzien samen met de algemene coördinator, een therapeut en een Begeleider Bij Groeipad. Je krijgt een begeleidingstraject op maat.
 

Afspraak maken kan telefonisch of ter
plaatse, elke werkdag tussen 9u en 16u
Annulaties minimum 24 u op voorhand
 

Open Therapeuticum Leuven
Schoolstraat 20
B-3020 Herent

www.otl-nah.be

016/ 22 70 42

Medewerkers gezocht

OTL is voortdurend op zoek naar medewerkers om mensen met NAH te helpen.

Lees verder...