Connectief Therapiecentrum

welbevinden, evenwicht, groei, ondersteuning, begeleiding, complementariteit, energetisch werk, bewustwording, veerkracht, autogene geneeskracht

Ons verhaal

Onze visie

We streven naar een volwaardige maatschappelijke re-integratie van onze cliënten door het optimaliseren van het aanwezige potentieel. Hiervoor inspireren we alle betrokken partijen om samen originele, stuwende en duurzame projecten te ontwikkelen voor onze specifieke doelgroepen.

Ethische code

 • gelijkwaardige verhouding tussen cliënt en hulpverlener met als basisattitudes authenticiteit, onvoorwaardelijk positieve ingesteldheid, empathie en respect;
   
 • streven naar maximale autonomie van de cliënt, ondanks mogelijke afhankelijke opstelling van de cliënt, of een asymmetrie in de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener;
   
 • ieders eigenheid erkennen en hier zorgvuldig mee omgaan;
   
 • collegialiteit ten aanzien van alle betrokken partners, zowel intern als extern. We streven naar een goede verstandhouding, ook als daarvoor hulp aan derden wordt gevraagd voor bemiddeling;
   
 • complementaire en interactieve samenwerking tussen interne en externe betrokkenen (het kind, de ouders, de verwijzer(s), de medische partners, de therapeuten en de school van herkomst). We benaderen dit op een integrale wijze;
   
 • respect voor de wet inzake patiëntenrechten wat betreft dossiervorming, communicatie met derden, privacybescherming, overdracht van gegevens etc.

 

Vraag een intake

Intakes zijn voorzien samen met de algemene coördinator, een therapeut en een Begeleider Bij Groeipad. Je krijgt een begeleidingstraject op maat.
 

Afspraak maken kan telefonisch of ter
plaatse, elke werkdag tussen 9u en 16u
Annulaties minimum 24 u op voorhand
 

Open Therapeuticum Leuven
Schoolstraat 20
B-3020 Herent

www.otl-nah.be

016/ 22 70 42

Medewerkers gezocht

OTL is voortdurend op zoek naar medewerkers om mensen met NAH te helpen.

Lees verder...